Wat is Plagiaat?

In de meeste gevallen halen mensen hun schouders en vatten ze plagiaat te licht op. Een veel voorkomende perceptie van plagiaat is ‘het kopiëren van andermans werk of het lenen van andermans originele ideeën’. Termen als ‘kopiëren’ maken de belediging echter wat lichter. Merriam-Webster definieert woord “Plagiaat” als het volgende:


 1. Stelen en doorgeven (ideeën/woorden) van anderen
 2. Gebruik maken van de productie van anderen zonder fatsoenlijk citaat
 3. Het plegen van een literaire diefstal
 4. Iemands ideeën of product presenteren als iets nieuws

Volgens het Oxford English Dictionary is plagiaat; “De praktijk om het werk of de ideeën van iemand anders te nemen en ze voor te laten komen als eigen werk.”. Plagiaat is dus flagrante diefstal van ideeën, woorden of producten van anderen.

Enkele van de belangrijkste voorbeelden van plagiaat zijn de volgende:

 1. Het letterlijk kopiëren van een papier dat in digitale of gedrukte vorm beschikbaar is.
 2. Het nemen van het werk van iemand anders en het presenteren van het als volledig eigen werk.
 3. Het inleveren of inleveren van de papieren die je eigenlijk niet hebt geschreven.
 4. Gebruik maken van ideeën van andere auteurs, tekst of werk zonder fatsoenlijk citaat.
 5. Parafraseren
 6. Het ontbreken van aanhalingstekens op het aangehaalde tekst.
 7. Het overnemen van meer dan een behoorlijke hoeveelheid woorden uit een of andere alinea en het herformuleren ervan als eigen werk. (als dat goed wordt geciteerd, wordt het niet als plagiaat beschouwd).

Soorten Plagiaat

Er zijn vele soorten plagiaat. We noemen er maar een paar.

 1. Directe Plagiaat: Het is de woord-voor-woord transcriptie van een deel van het werk van iemand anders, waarbij de gebruiker geen gebruik maakt van aanhalingstekens of juiste aanhalingstekens. Dergelijke opzettelijke handelingen worden beschouwd als onethische en academische oneerlijkheid
 2. Zelfplagiaat: Dit gebeurt wanneer iemand zonder toestemming van de betrokken hoogleraren zijn of haar eigen eerdere werk of een mix van eerdere opdrachten indient.
 3. Assemblage: Dit wordt ook wel “mozaïek” plagiaat genoemd. Het komt voor wanneer een student zinnen uit een bron leent zonder gebruik te maken van aanhalingstekens. Of hij vindt synoniemen voor de taal van de auteur, maar behoudt dezelfde algemene structuur en betekenis van de inhoud.
 4. Plagiaat per ongeluk: Een dergelijke situatie doet zich voor wanneer een persoon verzuimt zijn bronnen aan te halen, of ze verkeerd citeert. Onbedoelde parafrasering of groepering van woorden die overeenkomen met een andere bron kan hier ook onder vallen. Gevallen van plagiaat dat per ongelukt gebeurt worden net zo serieus genomen als elk ander vorm van plagiaat.

Kunnen ideeën/woorden worden gestolen? Een juridisch perspectief

Als we naar de rechtspositie kijken, zijn er voldoende bewijzen en voorbeelden die het antwoord ‘ja’ begunstigen. De uitdrukking van een idee op een bepaalde manier wordt beschouwd als intellectueel eigendom dat beschermd wordt door de wetten op het auteursrecht. Volgens de Amerikaanse wet is het een grote overtreding die naast financiële compensatie aan de oorspronkelijke bron/schrijver bepaalde boetes met zich mee kan brengen. Om het beter te begrijpen, denk je in dat ideeën gewoon iemands ‘oorspronkelijk uitgevonden product’ zijn.

Gevolgen van Plagiaat?

Aangezien plagiaat als een overtreding wordt gezien, zijn de gevolgen ervan niet positief voor de beschuldigde persoon/instelling. Kijk naar de volgende mogelijkheden.

 1. Vernietigde reputatie van het individu
 2. Vernietigde reputatie van de academische instantie
 3. Falen van de opdracht in kwestie
 4. Beloningen van lage cijfers in de cursus
 5. Academische sancties
 6. Voorwaardelijke Academische sancties
 7. Ontslag uit de universiteit
 8. Rechtszaken wegens schending van het auteursrecht
 9. Financiële compensatie voor de oorspronkelijke schrijver

Hoe voorkomt u plagiaat?

Door de eenvoudige suggesties te volgen, kan men gemakkelijk plagiaat en de negatieve gevolgen ervan vermijden.

 1. In de meeste gevallen kan dit worden vermeden door originele bronnen aan te halen. Een eenvoudige erkenning dat bepaald materiaal uit de genoemde bron is geleend, is voldoende.
 2. Een student kan beter leren omgaan met de verschillende citatiestijlen om dergelijk academisch gedoe te vermijden. Plagiaatchecker X heeft ook geprobeerd studenten te helpen door een speciale pagina met ‘referentiegids’ te maken.
 3. Zelfs als we ons best doen, kan het gebeuren dat we onbedoeld ten prooi vallen aan plagiaat. Daarom is de laatste optie het downloaden van een plagiaatdetector zoals Plagiaat Checker X en deze te gebruiken voor elke opdracht. Besteed een beetje tijd en geld aan een dergelijke scanservice en bespaar uzelf de schaamte en boetes.

Er zijn veel academische portalen die u kunnen helpen meer te weten te komen over plagiaat, de verschillende vormen ervan en hoe u het kunt vermijden.

Referenties

Academisch Integriteit Beoordelingsteam. “Definities van academische oneerlijkheid.” Voorgesteld Eresysteem – Texas A&M University. Comp. Bill Kibler. Texas A&M University, 2003 Definitie van plagiaat in het Engels.